Een gevarieerde concertwerking,

een gezellige bar

en een expositieruimte

vormen de basis voor

een unieke ontmoetingsplek.

Verschillende repetitie- en

atelierruimtes zijn broedplekken

voor jonge kunstenaars,

muzikanten en

ondernemers.

Studio- en labelwerking Grof Zoet

biedt een participatief traject aan

waarbij muzikanten ondersteund

worden tijdens hun creatie-,

opname- en releaseproces.

Concertwerking Ostend Concerts

programmeert sterk en divers.

We bieden een podium voor jonge

opkomende bands alsook

gekendere acts binnen het

alternatief circuit

Het videoplatform Bunker Live Sessions

vereeuwigt lokale en beloftevolle bands.

De sessies zijn een waardevolle ervaring en

tool voor artiesten om te groeien.

Jonge ondernemers en kunstenaars

worden ondersteund tijdens

residenties en via trajectbegeleiding

op maat.

Workshops vormen een creatief en

leerrijk moment.